Obvestila lastnikom

Obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT
Spoštovani,

skladno z veljavnimi predpisi Vlade Republike Slovenije je za vstop v naše poslovne prostore ali pri izvajanju vseh dejavnosti podjetja DOMO, d.o.o. obvezno

- izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran),
- uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2,
- razkuževanje rok ob vstopu v prostor,
- ter zagotavljanje medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Izpolnjevanje pogoja PCT preverjamo ob vstopu v poslovne prostore in/ali pred začetkom opravljanja storitev, in sicer v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov.

Hkrati v podjetju DOMO zagotavljamo izpolnjevanje pogoja PCT za vse naše zaposlene.

Hvala za razumevanje in upoštevanje vseh priporočenih preventivnih ukrepov.

 
DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Sporočilo za javnost – Rezervni skladi vse večje breme za etažne lastnike
24.11.2021

Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila sledeče sporočilo za javnost:

Na Združenju upravnikov nepremičnin, ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ugotavljamo, da se uresničuje scenarij, ki smo ga napovedovali pred uveljavitvijo sprememb Stanovanjskega zakona. Poleg tega pa so etažni lastniki deležni višjih stroškov tudi zaradi razmer na finančnih trgih.

Že pred uveljavitvijo novele smo opozarjali, da bodo zaradi uvajanja vodenja sredstev rezervnih skladov na ločenih fiduciarnih računih za vsako stavbo posebej, etažni lastniki deležni bistveno višjih stroškov, saj je odpiranje in vodenje takšnih računov povezano z neprimerljivo večjimi stroški kot vodenje enega skupnega računa. Poleg tega je večina bank v zadnjih mesecih upravnike obvestila, da se bodo stroški vodenja takšnih računov še povečali, kar je najverjetneje neposredno povezano z zakonskimi spremembami. Ti stroški so sicer za etažne lastnike večjih večstanovanjskih stavb relativno majhni, v primeru manjši stavb pa so kar precejšnji.

To je verjetno tudi razlog, da se številni etažni lastniki odločajo, da bodo sredstva še naprej vodili na enotnem fiduciarnem računu upravnika. Banke v tem času povečujejo tudi druge stroške, ki nastajajo pri vodenju sredstev rezervnega sklada (npr. prilivne/odlivne provizije).

Nadaljnje besedilo sporočila za javnost se nahaja v priponki.

Hvala.

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Sporočilo za javnost v pdf formatu
Sporočilo za javnost - Visoke cene energentov razburjajo etažne lastnike
24.11.2021

Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila sledeče sporočilo za javnost:

Tudi v Združenju upravnikov nepremičnin, ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, z zaskrbljenostjo spremljamo razmere na trgu energentov, ki bodo v pred kratkem začeti ogrevalni sezoni očitno še poslabšale gmotni položaj etažnih lastnikov.

Kljub temu, da upravniki nepremičnin ne morejo biti odgovorni za razmere na globalnih trgih, od nekaterih etažnih lastnikov te dni slišijo tudi takšne očitke. Ne glede na to, da na cene energentov niti mi niti naši člani ne moremo vplivati, skupaj že nekaj časa iščemo različne načine, da bi se takšnim povečanjem cen, vsaj v prihodnje lažje izognili. Manevrskega prostora sicer ni veliko, a upamo, da bi lahko s skupnim nastopom in sodelovanjem na dolgi rok za etažne lastnike dosegli določene koristi.

Do takrat pa velja poudariti, da stroški energentov niso v ničemer odvisni od odločitve upravnika, ampak so rezultat tržnih razmer, ki se jim moramo vsi skupaj na čim bolj učinkovit način prilagajati. Obenem pričakujemo, da bo v teh težkih razmerah najranljivejšim na pomoč priskočila tudi država, kar so predstavniki politike v preteklih tednih že napovedali.

Lep pozdrav,

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Sporočilo za javnost v pdf formatu
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok
15. 10. 2020

Vlada RS je sprejela Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Po tem odloku je potrebno razkužila namestiti ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo v tistih stavbah, ki imajo dvigalo.

V skladu z odlokom smo razkužila namestili ob vhodih in ob vhodih v dvigala v pritličju stavbe. Ker iz odloka ni bilo razvidno ali je potrebno razkužila namestiti ob dvigalih v vsakem nadstropju, smo o tem želeli navodilo pristojnega ministrstva in ga 13. oktobra tudi dobili. Iz navodila izhaja, da je razpršilnike potrebno namestiti ob dvigalih v vsakem nadstropju. Dodatne razpršilnike in razkužila smo takoj naročili, jih 15. oktobra prevzeli, v naslednjih dneh pa namestili v skladu z navodilom Ministrstva za zdravje.

Po preverjanju ponudb smo se odločili za razpršilnike in razkužila proizvajalca KIMI iz Trzina, kjer smo dobili tudi najbolj ugodno ponudbo. Njihovo razkužilo ustreza tudi standardu, ki določa potrebno vsebnost alkohola.

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Dan odprtih vrat
Spoštovani lastniki.

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, je za vas organizirala »Dan odprtih vrat članov ZPN«. Izbranega upravnika večstanovanjskih stavb lahko brezplačno prosite za pomoč in svetovanje s področja upravljanja nepremičnin.

Za vsa vprašanja vam je na voljo tudi naše podjetje preko telefona ali pa na sedežu podjetja.

Kdaj?
Ponedeljek, 5.10.2020, od 9:00 do 18:00!

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani:
Obrazec za prijavo:
V primeru osebnega obiska v naših poslovnih prostorih, vas prosimo, da zaradi vaše in naše varnosti upoštevate sledeče smernice:

– na sestanku nosimo maske,
– ohranimo varno razdaljo (min. 1,5m),
– si razkužimo roke,
– pred obiskom nimamo simptomov korona virusa.

Hvala za vašo skrb!

Lep pozdrav,

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Obvestila poslovanja
19.5.2020

Spoštovani.
1. Zbori lastnikov
Po razglasitvi konca epidemije in po sproščanju ukrepov v povezavi s tem, smo pričeli s sklicevanjem zborov lastnikov v stavbah, v katerih zborov nismo opravili do pričetka razglasitve epidemije. Zbori bodo potekali v mesecu juniju, morda pa bo kakšen ostal še za jesen. Na zboru lastnikov bo obvezno nošenje maske in upoštevanje razdalje med udeleženci ves čas trajanja zbora.

2. Obiski v naših poslovnih prostorih
Lastnike in stanovalce prosimo, da svoje obiske omejite na nujne.

Z nami lahko namreč vedno komunicirate preko:
– elektronske pošte domo@domo.si
– telefona: 01/51 99 104
– iiPortala

Prosimo vas, da svoje obiske pravočasno napoveste preko ene od zgoraj naštetih poti. Opravili jih bomo v predprostoru naše pisarne, pri tem je obvezno nošenje maske.

3. Oddaja stanja števcev za vodo
V stavbah, kjer lastniki sami popisujete stanja števcev za vodo, nam odčitke spet lahko oddate na običajen način s popisno listo.

Kljub razglasitvi konca epidemije, moramo v vsakdanjem življenju še vedno upoštevati vse priporočene zaščitne ukrepe.

Prosimo vas za razumevanje!

Lep pozdrav,
DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Sprejeti ukrepi zaradi razglasitve epidemije
12.3.2020

Spoštovani.
Zaradi porasta pojava koronavirusa in razglasitve epidemije v Sloveniji smo se v našem podjetju odločili, da sprejmemo določene ukrepe, ki bodo omogočili našim strankam in zaposlenim ohranitev zdravja.


1. Zbori lastnikov
Da bi preprečili širjenje virusa, do nadaljnjega novih zborov lastnikov ne bomo sklicevali. Že sklicane zbore bomo odpovedali.

2. Obiski v naših poslovnih prostorih
Lastnike in stanovalce obveščamo, da začasno zapiramo vstop v naše poslovne prostore.

Z nami lahko namreč vedno komunicirate preko:
– elektronske pošte domo@domo.si
– telefona:01/51 99 104
– iiPortala

Prosimo vas za razumevanje!

Lep pozdrav,
DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019
10.3.2020

Spoštovani.
Zaradi pojava in novih podatkov glede širjenja koronavirusa v Sloveniji smo tudi v našem podjetju sprejeli določene ukrepe, ki bi pomagali nam in našim strankam ohraniti zdravo in varno okolje za bivanje.

1. Sklicevanje zborov lastnikov
Do nadaljnjega novih zborov lastnikov ne bomo sklicevali. Že sklicane zbore bomo opravili z največjo pazljivostjo glede stikov z ljudmi. V primeru razglasitve epidemije, bomo primorani odpovedati tudi že sklicane zbore.
2. Obiski v naših poslovnih prostorih
Lastnike prosimo, da omejijo obiske v naših prostorih zgolj na nujne in preusmerijo komunikacijo z nami preko elektronske pošte domo@domo.si ali preko telefona 01/51 99 104.

3. Vsakodnevni preventivni ukrepi
(vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019)
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
• Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Preberite si tudi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/
navodila_za_bolnika_v_domaci_oskrbi_koronavirus.pdf
Skupaj poskrbimo za vaše in naše zdravje.
Hvala.

Lep pozdrav,
DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Transakcijski račun rezervnega sklada in z njim povezani bančni stroški
12.02.2020

Banke so za sredstva na računih pričele zaračunavati ležarine (negativne obresti). V preteklih letih smo z depoziti lahko ustvarili nekaj pozitivnih obresti, sedaj pa je denar na računih postal breme. Banke že nekaj let zaračunavajo tudi provizije za vsak posamezni priliv na račun. Stroškom v breme rezervnega sklada smo se do sedaj izogibali s tem, da ste lastniki vse obveznosti plačevali z enim plačilnim nalogom, ležarinam pa se očitno ne bomo mogli izogniti. Bankam smo skušali razložiti, da so sredstva rezervnih skladov sredstva fizičnih oseb, saj vse banke zagotavljajo, da fizičnim osebam ne bo zaračunavalo ležarin. Ker nismo bili uspešni, smo ustrezno urgenco poslali še na Banko Slovenije, od koder pa smo po nekaj mesecih prejeli odgovor, da navodila v zvezi z ležarinami niso v njihovi pristojnosti. Vse bančne stroške smo do sedaj pokrivali iz lastnih sredstev, kar pa v prihodnje ne bo več možno.
Podaljšanje veljavnosti certifikata "Zaupanja vreden upravnik" v letu 2019
S klikom na povezavo preverite pogoje za pridobitev certifikata:
Zaupanja vreden upravnik

06.05.2019

S ponosom vam sporočamo, da smo tudi v letošnjem letu ustrezali vsem kriterijem za podaljšanje certifikata Zaupanja vreden upravnik. Pogoje za njegovo pridobitev si lahko preberete v brošuri ali v naših predhodnih obvestilih.

Glede na pogoje, ki jih moramo upravniki izpolnjevati za pridobitev certifikata, menimo, da vam z njim lahko prikažemo hiter uvid v način našega poslovanja.

DOMO – vaš upravnik
E-Računi
21.9.2018

Elektronski dokumenti so enakovredno nadomestilo za papirnate dokumente. Namesto v svoje poštne nabiralnike ga lahko prejmete na svoj elektronski naslov in/ali neposredno v predal za e-račune v spletni banki. Prejem e-računa je za vas brezplačen, hitrejši in hkrati okolju prijazen.

KAKO SE PRIJAVIM NA E-RAČUN NA ELEKTRONSKI NASLOV?

Prijavite se preko obrazca Izjava etažnega lastnika (e-naslov). Izpolnjenega in podpisanega pošljete na elektronski naslov: domo@domo.si (slika/sken) ali preko pošte na naslov DOMO, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana.

KAKO SE PRIJAVIM NA E-RAČUN V SPLETNO BANKO?

Prijavite se neposredno v vaši spletni banki s prijavo na e-račun, kjer med izdajatelji e-računov poiščete naše podjetje.

S prijavo na e-račun se pošiljanje računov v papirnati obliki ukine. V primeru, da se želite odjaviti od prejemanja e-računov, lahko to storite kadarkoli preko oddaje vloge za odjavo e-računa v vaši spletni banki, preko elektronske pošte domo@domo.si ali preko telefonske številke 01/51 99 104.

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik
Politika varovanje osebnih podatkov
21.9.2018

Dodali smo stran “Politika varovanja osebnih podatkov“.
Podaljšanje veljavnosti certifikata "Zaupanja vreden upravnik" v letu 2018
05.04.2018

Sporočamo vam, da še vedno izpolnjujemo vse pogoje za imetnika certifikata Zaupanja vreden upravnik. Pogoji so razvidni v zgornji povezavi ali na našem predhodnem obvestilu. Da jih izpolnjujemo, smo ponovno dokazali z ustreznimi listinami in potrdili. Na osnovi tega smo pridobili podaljšanje veljavnosti certifikata za leto 2018.

Zagotavljamo vam, da se bomo pri svojem delu še naprej trudili upravičiti certifikat in vaše zaupanje!

DOMO – vaš upravnik
Certifikat "Zaupanja vreden upravnik"
14.4.2017

Z veseljem in zadovoljstvom vam sporočamo, da smo med prvimi upravniki v Sloveniji prejeli certifikat »Zaupanja vreden upravnik«!

Certifikat od letošnjega leta dalje podeljuje Združenje za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije in se od ostalih razlikuje v tem, da je vezan zgolj na dejavnost upravljanja nepremičnin. Vsako leto ga bo potrebno tudi obnavljati in vsakič znova dokazati, da upravnik izpolnjuje pogoje, določene s pravilnikom.

Verjetno ste v zadnjem času tudi slišali ali brali o nečednih poslih nekaterih posameznih upravnikov, predvsem o zlorabi sredstev rezervnega sklada. Te probleme so nekateri mediji in »svetovalci« izrabili in nepravilnosti pripisujejo vsem upravnikom, ker je to precej všečna in populistična tema, čeprav je upravljanje resno, zahtevno in odgovorno delo. Posledice takega ravnanja so tudi, da so bile predlagane spremembe Stanovanjskega zakona v delu škodljive tudi za etažne lastnike. Namen certifikata je tak, da loči upravnike, ki se resno in odgovorno lotimo svojega dela od tistih, ki tega ne zmorejo.

Želimo vam predstaviti tudi nekaj glavnih zahtev, ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev certifikata:

Rezervni sklad: S potrdilom banke ali opravljeno revizijo je potrebno dokazati, da ima upravnik celotno knjiženo stanje sredstev rezervnega sklada na posebnem računu za rezervni sklad ali v depozitu pri banki. Ker so to tudi zahteve zakona in pravilnika, po katerem se pri našem delu ves čas tudi ravnamo, smo te zahteve v celoti dokazali.

Izobrazba zaposlenih: Pri upravniku morajo biti za vsako področje dela zaposleni sodelavci z ustrezno izobrazbo za to področje. Poleg tega se mora vsaj 20% zaposlenih vsako leto udeležiti izobraževanja oz. usposabljanja s področja naše dejavnosti. Pri nas imamo osem redno zaposlenih z ustrezno izobrazbo gradbene, strojne, ekonomske in pravne smeri ter šest do šestindvajset let izkušenj pri upravljanju nepremičnin. Redno se tudi udeležujemo izobraževanj s tehničnega, ekonomskega in pravnega področja v povezavi z upravljanjem.

Zagotavljanje varnosti pri upravljanju: Pravilnik predpisuje kapitalsko ustreznost v višini vsaj 1 eur za vsak m2 nepremičnin, s katerimi upravnik upravlja. V našem primeru zagotavljamo štirikratnik zahtevanega zneska. Lastnikom in stanovalcem tako zagotavljamo nemoteno in varno poslovanje, sebi pa razvoj in širitev dejavnosti.

Poleg navedenega je za pridobitev certifikata potrebno dokazati še: da je upravnik registriran za opravljanje dejavnosti, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da podjetje in odgovorna oseba nista bila kaznovana, da za delitev stroškov in ostalo delo uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev, da preverja zadovoljstvo uporabnikov storitev upravljanja in da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve v skladu s predpisi.

Zagotavljamo vam, da se bomo pri svojem delu še naprej trudili upravičiti pridobljeni certifikat, vse v smislu našega cilja in poslanstva: tradicija, kakovost, zaupanje.

DOMO – vaš upravnik
Preverjanje zadovoljstva pri upravljanju večstanovanjske stavbe
23.12.2016

Kakovost upravljanja stavbe je tesno povezana s sodelovanjem med etažnimi lastniki in upravnikom. Dobra komunikacija med nami je pri tem ključnega pomena. S svojim delom in sodelovanjem z lastniki gradimo poslovno podobo na področju upravljanja že vrsto let. Ni nam vseeno za zadovoljstvo naših strank, zato so predlogi in pripombe vedno dobrodošle.

Da bi lažje in bolj uspešno medsebojno komunicirali smo v ta namen pripravili anketo, kjer lahko podate oceno o upravljanju stavbe in z njim povezanih storitev. Pripravljeni smo prisluhniti in po potrebi tudi ustrezno ukrepati.

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

ODPRI ANKETA INTERNET
Sprememba števila oseb
29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb predpiše, da mora lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Vse morebitne spremembe števila uporabnikov je potrebno sporočiti v roku 15 dni po nastali spremembi, ki je nato upoštevana pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. Obrazec za spremembo števila oseb in živali izpolnite in pošljite preko elektronske pošte, faxa ali na naš naslov.
Osebe lahko spremenite tudi preko iiPortala z uporabniškim imenom in geslom navedenim na zadnji strani vašega razdelilnika.
Sprememba Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto
Pred letošnjo ogrevalno sezono so ponovno spremenili Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto. Sprememba pomeni, da je sedaj s pravilnikom določen najnižji in najvišji porabniški delež na podlagi delilnikov za ogrevanje. Najnižji delež tako znaša 40% deleža ogrevane površine, najvišji pa 300% deleža ogrevane površine. Na tak način naj bi torej preprečili pretirano varčevanje in pretirano prekomerno porabo toplote. V stavbah, kjer se stanovanja normalno uporabljajo za bivanje, te spremembe pravilnika ne bodo v ničemer vplivale na delitev stroška za toploto.

Od uvedbe obveznega merjenja porabljene toplote, se pravilnik spreminja praktično vsako leto. Po našem mnenju je tudi 30 in več odstotne prihranke pri porabi toplote neresno pripisovati zgolj merjenju porabe. V sistemu daljinskega ogrevanja s toplotnimi postajami se je zagotovo že pred merjenjem porabe po stanovanjih s skrbnimi in pravilnimi nastavitvami v toplotni postaji dalo prihraniti veliko toplote. Glavne prihranke pa se zagotovo doseže z izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe in uravnoteženim sistemom ogrevanja v stavbi. Brez tega in zgolj merjenje porabe po stanovanjih pa ima za posledico kondenz in plesen po stanovanjih, občutek o nepravični delitvi stroška za toploto in slabo voljo pri mnogih lastnikih stanovanj.

Niste našli odgovora?

V primeru, da odgovora na vaše vprašanje niste pridobili, nas kontaktirajte preko telefonskih številk, elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca.
KONTAKTNI OBRAZEC

Potrebujete upravnika?

z veseljem vam pripravimo ponudbo.
Enostavno izpolnite naš spletni obrazec ali nam pišite na domo@domo.si 

Za vse informacije nas lahko pokličite tudi preko telefonske številke 01/51-99-104
Pošlji povpraševanje
chevron-down