O Nas

DOMO – UPRAVNIK ŽE OD LETA 1990

V podjetju DOMO se že od leta 1990 ukvarjamo z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin. Spadamo med srednje velika podjetja po obsegu dejavnosti s področja upravljanja. Trenutno upravljamo z več kot osemdesetimi večstanovanjskimi stavbami na področju Ljubljane. Naši začetki dela pa segajo še v čase veljavnosti prejšnje stanovanjske zakonodaje, ko smo storitve upravljanja nudili samostojnim Skupnostim stanovalcev.

Upravljanje in vzdrževanje

Upravljanje in vzdrževanje vsake stavbe posebej organiziramo z našimi redno in pogodbeno zaposlenimi delavci ter kooperanti. V primeru, da imate katero od opravil (hišniška dela, čiščenje, vzdrževanje toplotne postaje, protipožarne opreme…) že sedaj dobro urejeno, lahko taka organizacija dela ostane še naprej, v nasprotnem pa ta opravila uredimo na novo.

Vsem stavbam, ki jih upravljamo, nudimo tudi izvedbo vzdrževalnih del, prenov in izboljšav. V letih našega dela smo si za vsako vrsto del v zvezi z vzdrževanjem, pridobili po nekaj izbranih izvajalcev, ki so sposobni opraviti planirana in intervencijska vzdrževalna dela. Vzdrževalna dela, prenove in izboljšave pripravimo, vodimo in nadziramo z lastnim kadrom.

pravne zadeve

Pri pravnih zadevah, ki tudi neprestano spremljajo upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih stavb, sodelujemo z odvetnico in odvetnikom, ki skrbita za pravilnost in zakonitost pravnih in upravnih postopkov, kadar gre za urejanje pogodbenih odnosov, zemljiških, gradbenih in podobnih zadevah ali pri izterjavah neporavnanih obveznosti. Glavna naloga pravne službe je, da zastopa lastnike in upravnika pri vseh teh zadevah v postopkih pred sodiščem in upravnimi organi.
DOMO, programska oprema

PROGRAMSKA OPREMA

Svojo računalniško in programsko opremo neprestano posodabljamo. Naš cilj je, da v vsakem trenutku lahko prikažemo sorazmerni del stroškov, ki bremeni vsako stanovanje posebej, vsako stavbo ali pa skupino stavb, kadar stroški nastajajo za njih. Prav tako lahko prikažemo stanje sredstev za vsako stanovanje, stavbo ali skupino stavb in to za vsako vrsto stroška posebej. Na tak analitičen način imajo lastniki vedno jasno sliko o stroških in sredstvih za svoje stanovanje in za svojo stavbo. V primeru, da se posamezna Skupnost lastnikov registrira kot pravna oseba in ima svoj poslovni račun, lahko zanjo zagotovimo vodenje dvostavnega knjigovodstva po Slovenskih računovodskih standardih, vse predpisane evidence in poročila, vključno z bilanco ter davčnimi evidencami in poročili. Stanovanjski zakon predpisuje prav tak analitičen način prikazovanja delitve stroškov in zbranih sredstev.

Potrebujete upravnika?

z veseljem vam pripravimo ponudbo.
Enostavno izpolnite naš spletni obrazec ali nam pišite na domo@domo.si 

Za vse informacije nas lahko pokličite tudi preko telefonske številke 01/51-99-104
Pošlji povpraševanje