Pogosta vprašanja in odgovori

Da bi vam približali naše delo, smo za vas pripravili najpogostejša vprašanja in odgovore.
Informacije lahko pridobite na spletni strani ali preko iiPortala z vašim osebnim geslom (naveden na razdelilniku stroškov)​.
V stanovanjski enoti nihče ne živi. Zakaj se obračunavaja stroški za eno osebo?
Z mesecem decembrom 2011 se je spremenil Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki nam kot upravniku narekuje, da v vseh praznih enotah prijavimo 1 (eno) osebo. Prijava 0 (nič) oseb s tem mesecem žal ni več mogoča.

»Prvi in drugi odstavek 28. člena se spremenita tako, da se glasita:

(1) Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.

(2) Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.«.

Vir: Uradni list: http://www.uradni-list.si/
Na stanovanjski enoti se je spremenilo lastništvo. Kako uredim evidence?
Stanovanjski zakon (SZ-1) v svojem 17. členu narekuje, da mora etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, upravniku takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o novem lastniku. Pošljete nam torej kopijo kupoprodajne pogodbe, kopijo darilne pogodbe ali kopijo sklepa o dedovanju itd.

Poleg navedenega nam priložite oz. sporočite še sledeče podatke:
prevzemni dokument,
točen datum spremembe evidence lastništva in s tem prevzem stroškov novega lastnika,
število oseb,
telefonska številka, kamor vas lahko pokličemo v nujnih primerih (npr. zamakanje in podobno).
Dokumentacijo lahko pošljete preko elektronske pošte domo@domo.si ali preko pošte na naslov Domo d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana.
Kako spremenim število oseb
29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb predpiše, da mora lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Vse morebitne spremembe števila uporabnikov je potrebno sporočiti v roku 15 dni po nastali spremembi, ki je nato upoštevana pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. Obrazec za spremembo števila oseb in živali izpolnite in pošljite preko elektronske pošte, faxa ali na naš naslov.
Osebe lahko spremenite tudi preko iiPortala z uporabniškim imenom in geslom navedenim na zadnji strani vašega razdelilnika.
Sosed ima v stanovanjski enoti prijavljenih premalo oseb ali živali. Kaj lahko storim?
Odgovor lahko pridobite na iiPortal
Zakaj se pri strošku čiščenje pojavlja 1/2 živali, če stanovanjska enota nima živali?
Gre zgolj za formulo preko katere izračunamo koliko zapade v plačilo posamezni enoti za čiščenje skupnih prostorov. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb nam narekuje kako deliti posamezni strošek. Po 27. členu se čiščenje skupnih prostorov deli glede na število uporabnikov posamezne enote. 28. člen nato narekuje: “Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega uporabnika.” V primeru, da je v vaši stanovanjski enoti torej prijavljen pes, le-ta za vas predstavlja strošek v višini polovice osebe.

Ali se za vašo enoto računa tudi žival lahko preverite na razdelilniku stroškov (podatki pisani pod vašim imenom in priimkom, v vrstici, kjer se nahaja tudi velikost bruto, velikost neto, velikost ogrevalna, število oseb, število psov).
Kako lahko odprem direktno bremenitev za plačilo obveznosti?
Odgovor lahko pridobite na iiPortal
Razlaga rezervnega sklada
Odgovor lahko pridobite na iiPortal

Niste našli odgovora?

V primeru, da odgovora na vaše vprašanje niste pridobili, nas kontaktirajte preko telefonskih številk, elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca.
KONTAKTNI OBRAZEC

Potrebujete upravnika?

z veseljem vam pripravimo ponudbo.
Enostavno izpolnite naš spletni obrazec ali nam pišite na domo@domo.si 

Za vse informacije nas lahko pokličite tudi preko telefonske številke 01/51-99-104
Pošlji povpraševanje
chevron-downchevron-right