21.9.2018

Osnovna dejavnost podjetja DOMO, d.o.o. je upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih stavb.

Za kakovostno opravljanje dela zbiramo in obdelujemo osebne podatke:

etažnih lastnikov in stanovalcev,
izvajalcev in dobaviteljev storitev/blaga,
zaposlenih v podjetju.

Zavedamo se pomembnosti varovanja osebnih podatkov in pravice do zasebnosti naših zaposlenih, izvajalcev ter strank. S podatki ravnamo pazljivo, odgovorno ter skladno z veljavno zakonodajo in Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov našega podjetja. Poskrbeli smo, da so varovani z ustrezno sistemsko programsko opremo.

ETAŽNI LASTNIKI in STANOVALCI KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na osnovi ZAKONOV (STANOVANJSKI ZAKON, ZAKON O DOHODNINI, DAKON O DAVČNEM POSTOPKU) ter sklenjene POGODBE O UPRAVLJANJU večstanovanjske stavbe. V določenih primerih zaprosimo za PISNO PRIVOLITEV za obdelavo osebnih podatkov (uporaba elektronskega naslova, telefonske številke, otvoritev direktne bremenitve).

Pripravi se evidenca enot z imeni in priimki etažnih lastnikov ter stanovalcev, površina stanovanjskih enot, oznaka stanovanja, nadstropje, število prijavljenih oseb, individualna poraba po delilnikih, števcih ali kalorimetrih, stalno ali začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računa, telefonska številka, elektronski naslov, transakcijski račun, itd. Podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo zaradi mesečne izdelave razdelilnikov, pravilne delitve stroškov med lastniki in stanovalci, oddaje skupnih prostorov v najem, zaradi ažurnega obveščanja o dogodkih v večstanovanjski stavbi, komunikacije s strankami, pošiljanja podatkov na banke (e-računi, direktne bremenitve).

SPLETNA STRAN IN PIŠKOTKI

Spletna stran našega podjetja uporablja začasne ali sejne piškotke, ki so aktivni od trenutka, ko odprete stran in do trenutka, ko jo zaprete.

Uporabljajo se za prenos sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju. Podatkov ne zbiramo, ne analiziramo in jih ne obdelujemo za grajenje profila uporabnikov.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV

Določeni osebni podatki so skladno z zakonodajo posredovani lokalnim in državnim inštitucijam (finančna institucija Eko sklad, Finančna uprava Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana).

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV S STRANI ZUNANJIH IZVAJALCEV

Podatki so posredovani za potrebe pravilne delitve stroškov med stanovalce na podlagi POGODBE Z ETAŽNIMI LASTNIKI (odčitovalec toplote, odčitovalec porabe vode, odvoz odpadkov in ostali pogodbeni izvajalci)

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Poskrbeli smo za ustrezno varovanje prostorov, opreme in sistemsko programske opreme. Prostori so varovani s pomočjo protivlomnega sistema, podatki se hranijo v ognjevarni omari, dostop do baz podatkov je kodiran. Vsi podatki so zaklenjeni s kodo ali ključem. Vpogled v bazo podatkov se beleži preko dnevnika vnosa in vpogleda. Zaposleni so seznanjeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov ter ravnajo skladno z njim. Zunanji izvajalci imajo z nami sklenjeno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Etažni lastnik pri vpogledu v podatke večstanovanjske stavbe, kjer je tudi sam lastnik enote, podpiše Izjavo o varovanju podatkov.

DOMO, d.o.o. – vaš upravnik

Potrebujete upravnika?

z veseljem vam pripravimo ponudbo.
Enostavno izpolnite naš spletni obrazec ali nam pišite na domo@domo.si 

Za vse informacije nas lahko pokličite tudi preko telefonske številke 01/51-99-104
Pošlji povpraševanje